A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét a legjobban előmozdíthatjuk. - P. Bíró Ferenc SJ
Jézus Szíve Társasága - Societas Jesu Cordis

Mézinger Gabriella SJC

Mézinger Gabriella SJC

1978-ban születtem Máramarosszigeten (Partium, Románia). Tanulmányaimat Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetemen végeztem hittan-angol szakon, majd négy évig általános iskolai tanárként dolgoztam. 2005-ben léptem be a Jézus Szíve Társaságába, azóta Budapesten élek. Csoportos lelki kísérést tanultam, rendszeresen kísérek Hétköznapok Lelkigyakorlatát plébániai csoportok részére vagy a Párbeszéd Házában. Pedagógus végzettségem 2012 nyarán a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében mentálhigiénés szakember és szervezetfejlesztő képesítéssel egészült ki. Közösségünkben 2009-től hivatás-referensként szolgáltam, fiatalokat kísértem lelkinapokon, lelkigyakorlatokban, részmunkaidőben pedig angolt tanítottam. 2011-2013 között Tyukodi Beáta testvérrel közösen végeztük rendünkben a hivatásgondozás és ifjúságpasztoráció szolgálatát. Jelenleg szolgálatom része olyan fiatal nők kísérése, akik a közösségünk hivatástisztázó évére jelentkeznek (Emmausz Ház), illetve az Iránytű Hivatástisztázó Műhely teamjének is tagja vagyok. Az Ignáci Lelkiségi Központ szervezésében tanulok lelkivezetést és lelkigyakorlat kísérést.